Xem Thêm
Máy in mã vạch là gì ?
 
Máy in mã vạch là một máy in để in mã vạch của các sản phẩm in giá dán in tên in nhãn vận chuyển hoặc sử dụng in mã vạch trong nhà thuôc bệnh viện ở hầu hết các ngành nghề . 
 
Máy in mã vạch được chia thành 2 hệ thống, đó là in Truyền nhiệt và Nhiệt trực tiếp.
 
Truyền nhiệt là một hệ thống in yêu cầu ruy băng để in. Máy in mã vạch gửi nhiệt đến đầu in để hòa tan mực trên ruy-băng để gắn phương tiện mong muốn. Ruy băng mà chúng tôi sử dụng với máy in mã vạch được gọi là ruy băng. Hệ thống in ruy băng cung cấp độ bền.
Chúng ta hãy biết ruy băng chia thành 3 loại: Ribbon Wax, Ribbon Wax-Resin, và Ribbon nhựa

 

Top