Xem Thêm
Giấy in mã vạch là giấy dùng để in mã vạch và dán lên các sản phẩm hoặc nhiều mục đích khác nhau. Hiện nay, thị trường đang thông dụng có 2 loại mẫu giấy in mã vạch: giấy in mã vạch dạng tem nhiệt và giấy in mã vạch tem thường. 
 
Giấy in mã vạch, tem nhãn barcode được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  • Ngành bán lẻ để in mã vạch dán lên sản phẩm quản lý và thanh toán nhanh hơn
  • Ngành kho hàng dán lên thùng hàng, dán lên sản phẩm
  • Trong quản lý sách, thư viện: Dán lên gáy sách để quản lý đơn giản hơn
  • Trong bệnh viện: Dán lên các ống thứ nghiệm

 

Top