06/6 Bàu Cát 1- Phường 14 - Q Tân Bình - TP HCM

06/6 Bàu Cát 1- Phường 14 - Q Tân Bình - TP HCM Địa chỉ:
106/6 Bàu Cát 1- Phường 14 - Q Tân Bình - TP HCM
Mở cửa:
8 giờ - 17 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
SĐT:
0765784444 - 19009481
Đội ngũ nhân viên kinh doanh Toàn cảnh cửa hàng
Mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng
Top